Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5142 Rakenne ja reaktiivisuus I 6 op

Osaamistavoitteet

Kurssien I ja II tavoitteena on oppia hallitsemaan orgaanisen kemian keskeinen reaktio-oppi ja soveltamaan sitä synteesisuunnitteluun, orgaanisten yhdisteiden reaktioteiden selvittämiseen ja muiden tämän kaltaisten ongelmien ratkaisuihin.

Sisältö

Kurssin sisältö on oleellisilta osilta sama kuin oppikirjan Maitland Jones: Organic Chemistry (3. painos). Joissain kohdin käsittelyä kuitenkin täydennetään viime vuosina yleisesti käyttöön otetuilla reaktioilla, joita oppikirja ei käsittele. Kurssi I kattaa oppikirjan luvut 1-15

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t

Kurssin onnistunut seuraaminen edellyttää samanaikaista oppikirjan itseopiskelua ja yritystä ratkaista luennoilla annettuja harjoitustehtäviä omatoimisesti. Luennoilla keskitytään luennoitsijan ja kuulijoiden vuoropuhelulla näiden tehtävien ratkaisuun. Teoriajaksot käydään läpi verraten nopeasti PowerPoint-esitykseen tukeutuen (saatavana etukäteen verkon kautta).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin voi suorittaa joko välikokein, jotka järjestetään kunkin periodin päätyttyä (ei voi uusia) tai tenttimällä kurssin kemian yleisinä tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Maitland Jones: Organic Chemistry (3. painos) ja Clayden, Greeves, and Warren: Organic Chemistry

2. Luentojen Power-point esitykset (ei sisällä harjoitustehtävien ratkaisuja)

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet