Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5168 Suojaryhmien käyttö orgaanisessa syntetiikassa 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan eri funktionaalisten ryhmien suojaamiseen yleisimmin käytetyt menetelmät ja tutustua biopolymeerien syntetiikan suojaryhmästrategioihin.

Sisältö

Hydroksi-, karbonyyli-, karboksi-, merkapto-, amino-, fosfiitti- ja fosfaattiryhmien vaihtoehtoiset suojausmenetelmät sekä oligosakkaridi-, peptidi- ja oligonukleotidisynteesin suojaryhmästrategiat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Luento-opetusta 20 t Power Point esitykseen tukeutuen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen Power-point esitykset

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2015, ei 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet