Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4137 Tanniinien ja muiden polyfenolien kemia 4 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää yksityiskohtaisesti millaisia polyfenolisia rakenteita kasvisolu kykenee tuottamaan, ja missä biosynteettisessä järjestyksessä. Opiskelija ymmärtää suurien kokonaisuuksien merkityksen polyfenolien kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa analyysissä: hän omaa teoreettisen pohjan käyttää sekä perinteisiä että moderneja menetelmiä tuntemattoman yhdisteseoksen polyfenolikoostumuksen selvittämiseen, ja tietää miten hyvinkin erilaisten menetelmien avulla saadaan täydentävää tietoa polyfenolien rakenteesta ja tietyntyyppisestä biologisesta aktiivisuudesta. Koska yksikään menetelmä ei ole toisiin verrattuna ylivertainen, tulee opiskelijan kurssin jälkeen myös ymmärtää kunkin menetelmän vahvuudet ja heikkoudet sekä se miten menetelmällisistä heikkouksista on mahdollista päästä eroon.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi useiden polyfenoliryhmien (pääpaino flavonoideissa, ellagitanniineissa ja proantosyanidiineissa) kemiallisia rakenteita, biosynteesipolkuja, esiintymistä ja merkitystä kasveissa, sekä erityisesti kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysimenetelmiä (mm. HPLC, UV, MS, kulometria, hydrolyysi, geelikromatografia, biokemialliset menetelmät, sekä ns. kokonaismenetelmät). Keskeisessä roolissa on polyfenolien karakterisointi LC-DAD-MS:n avulla. Lisäksi tarkastellaan erilaisten polyfenolimolekyylien biologista aktiivisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomuistiinpanot ja Moodlessa sekä luennoilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan syksyllä 2015, ei 2014-2015.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet