Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI4148 Ympäristökemian valinnainen opintojakso I 3–8 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Juha-Pekka Salminen

Osaamistavoitteet

Syventää tietojaan ympäristökemiasta.

Sisältö

Kurssilla opiskelija tenttii vapaavalinnaista ympäristökemiaa käsittelevää kirjallisuutta.

Toteutustavat

Alaan liittyvä kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alaan liittyvä kirjallisuus, esim. jokin seuraavista:

(1)  Environmental toxicology: biological and health effects of pollutants, 2nd edition (Ming-Ho Yu, 2005, CRC Press, USA)

(2)  Introduction to environmental toxicology. Impacts of Chemicals upon ecological systems, 3rd edition (Wayne Landis & Ming-Ho Yu, 2004, CRC Press, USA).

(3)  Pharmaecology. The occurrence and fate of pharmaceuticals and personal care products in the environment (Patrick Jjemba, 2008, John Wiley & Sons, USA)

(4)  Green chemistry. An introductory text (Mike Lancaster, 2002, The Royal Society of Chemistry, UK)

Lisätietoja

Opintojakso voidaan suorittaa koska tahansa vastuuhenkilön kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet