Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5144 Fysikaalinen orgaaninen kemia 6 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarkastella alla mainittuja fysikaalisen orgaanisen kemian aihepiirejä (kts. Sisältö) siinä laajuudessa, että opiskelija pystyy omaksumaan kurssilla käsitellyn materiaalin ja ratkaisemaan ko. tieteenalaan kuuluvia yksinkertaisia kemiallisia tehtäviä.

Sisältö

Termodynamiikan ja -kemian perusteet sovellutuksineen, molekyylien energetiikka, hapot ja emäkset, lineaariset vapaaenergiakorrelaatiot, kemiallisten reaktioiden kinetiikka, katalyysi ja reaktiomekanismit, kineettiset isotooppiefektit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja niihin liittyvät opintomonisteet.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan keväällä 2015, ei lukuvuodella 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet