Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi I
PGS_1149 Rotaatio eli kliinisen tutkimustyön harjoittelu 2 op

Yleiskuvaus

Rotaatiojakson tarkoitus on tarjota tutkijalinjalaiselle mahdollisuus tutustua tutkimustyöhön jossain opiskelijaa kiinnostavassa tutkimusryhmässä.

Osaamistavoitteet

Rotaation päämääränä on antaa kliinisen tutkijalinjan opiskelijalle käsitys tutkimustyöstä mahdollisimman laaja-alaisesti. Tämän vuoksi on tarkoitus, että opiskelija pääsee tutustumaan vastaanottavan tutkimusryhmän johonkin projektiin sekä kirjallisuuden että käytännön työn kautta. Opiskelijan tulisi olla selvillä mitä tutkitaan ja miksi, ja päästä osaksi tutkimusyhteisöä.

Sisältö

Tutkijalinjan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhden kuukauden pituiseen tutkimustyön harjoitteluun jossakin lääketieteellisessä tiedekunnassa toimivassa tutkimusryhmässä (ns. rotaatio-opetus). Rotaatio-opetus toteutetaan kokopäivätyönä lukukauden ulkopuolella ja osana valinnaista opetusta (2 op/rotaatiokerta).

Pääsääntöisesti tutkijalinjan opiskelija on itsenäisesti yhteydessä tutkimusryhmään jo hyvissä ajoin ja neuvottelee tutkimusryhmän johtajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa rotaatiojakso ryhmässä. Tutkimusryhmän tulee edustaa lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkimusta ja olla mielellään tiedekunnan yhteydessä tai muuten Turussa toimiva tutkimusryhmä.

Rotaatiojaksolla tulee olla sekä vastuullinen johtaja että henkilökohtainen ohjaaja. Ohjaajana voi toimia joko tutkimusryhmän johtaja tai tämän nimeämä tutkimusryhmän jäsen, jolla on riittävä kokemus ja kyky ohjata opiskelijaa.

Rotaatioon haetaan sähköisellä lomakkeella. Päätöksen rotaatiopaikan hyväksymisestä tekee kliinisen tutkijalinjan johtoryhmä. Tämän jälkeen tutkijalinja ottaa yhteyttä tutkimusryhmän johtajaan ja pyytää kuittaamaan opiskelijan ja tämän ilmoittaman tehtäväkuvauksen hyväksytyksi.

Loppuraporttina toimii rotaatiopäiväkirja, jossa pohditaan tutkimusjaksoa, opeteltuja menetelmiä ja tuloksia. Rotaatiopäiväkirjan täyttämisen jälkeen opiskelija saa suoritusmerkinnän rotaatiosta. Rotaatiossa käyneiden tutkijalinjalaisten toivotaan pitävän englanninkielinen suullinen esitys tai posteriesitys esim. rotaatioseminaarissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet