Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi II
PGS_1524 Esiintyminen ja tieteellisen esityksen tekeminen - suullinen esitys 3 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Koordinaattori Eeva Rainio

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on opettaa opiskelijoille hyvän suullisen tieteellisen esityksen valmisteleminen ja antaa harjoitusta esittämisessä englannin kielellä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hyvän suullisen tieteellisen esityksen periaatteet ja tekee itse ja esittää esityksen joko omasta syventävien opintojen projektistaan, rotaatioprojektistaan tai valitsemastaan tieteellisestä artikkelista. Opiskelija osallistuu aktiivisesti myös muiden tekemien esitysten kuuntelemiseen ja kommentointiin.

Sisältö

Aloitusluento suullisen esityksen periaatteista englannin opettajan pitämänä.
Sen jälkeen esityskertoja, joihin jokainen opiskelija tekee yhden 10-12 min pituisen esityksen ja osallistuu muiden opiskelijoiden tekemien esitysten kuunteluun ja arviointiin.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet