Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi II
PGS_1012 Lääketieteen tieteenteoria ja etiikka 2 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis

Yleiskuvaus

Syventävä opintokokonaisuus lääketieteen etiikkaa ja filosofiaa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää lääketieteellisen tutkimukseen liittyvää eettistä problematiikkaa ja filosofiaa.

Sisältö

Opiskelijat suorittavat Lääketieteen tieteenteoria -opintokokonaisuuden (2 op), joka koostuu luentokurssista sekä kahdesta kirjallisuuden pohjalta laadittavasta n. 1000 sanan miniesseestä (aiheena tieteenteoria ja tutkimusetiikka).
Pakottavista syistä (esim. kielivaikeudet, aikataululliset tai maantieteelliset syyt) luentokurssin voi korvata perehtymällä etätyönä lisäkirjallisuuteen. Asiasta on sovittava erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Marcum, James A.: An Introductory Philosophy of Medicine. Humanizing Modern Medicine. Springer 2008.
Alanen, Pentti: Lääketiede, luonnontiede, tieteenteoria. Gaudeamus 1989.
Alanen, Hyyppä, Järvilehto, Sintonen: Lääketiede ja tieteenteoria. Kirja-Aurora 2003.
Louhiala, Puustinen, Evans (toim.): Philosophy for Medicine. Radcliffe Medical Press 2004.
Lock, Wells, Farthing (toim.): Fraud and Misconduct in Biomedical Research. BMJ Books 2001.
Strellman, Vaattovarra (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Gaudeamus 2013.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet