Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi III
PGS_1598 Journal clubs - tieteellisen artikkelin lukeminen ja tiedon hankkiminen 2 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Koordinaattorit Kristiina Nuutila ja Eeva Rainio

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään tieteellisen artikkelin lukemiseen ja arviointiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kriittisesti analysoimaan tieteellisessa julkaisussa käytettyjen tutkimusmenetelmien ja aineiston soveltuvuuutta sekä arvioimaan tulosten raportointitapaa ja tulosten tulkintaa.

Sisältö

Kurssilla käydään pienryhmissä läpi tieteellisiä artikkeleja. Ryhmien vetäjinä toimivat kliinisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat, jotka voivat valita käsiteltäväksi omia julkaisujaan tai muita kiinnostavia artikkeleita.
Ennen pienryhmätapaamista opiskelija tekee artikkeliin liittyvät ennakkotehtävät ja valmistautuu keskustelemaan tapaamisessa artikkelista.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet