Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi III
PGS_1635 Väitöskirjani vaiheet: alkuvaiheet 1 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Koordinaattori Eeva Rainio

Yleiskuvaus

Väitöskirjani vaiheet on Turun Bionet-verkoston järjestämä seminaarisarja, jossa perehdytään väitöskirjatyön aloittamiseen, sen tekemiseen ja loppuvaiheeseen liittyviin asioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä jatko-opintojen suorittamiseen vaaditaan ja osaa hoitaa väitöskirjan ja jatko-opintojen aloittamiseen liittyvät käytännön asiat.

Sisältö

Kukin seminaarikerta koostuu eri aihepiireihin liittyvistä luennoista, jotka vaihtelevat lukukausittain. Väitöskirjani alkuvaiheet -luennoilla voidaan käsitellä esim. opinto-oikeuden ja tohtoriohjelmapaikan haku ja apurahojen hakua, ym.
Seminaareihin liittyy myös ennakkotehtäviä, esim. tutkimussuunnitelman laatiminen, väitökseen osallistuminen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet