Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi IV
PGS_1636 Esiintyminen ja tieteellisen esityksen tekeminen - Posterit/PowerPoint 3 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Koordinaattori Eeva Rainio

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on opettaa opiskelijoille hyvän tieteellisen esityksen valmistelemista ja antaa harjoitusta posterin tekemisessä sekä sen esittämisessä englannin kielellä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii hyvän tieteellisen esityksen periaatteet, ja tekee itse ja esittää posteriesityksen joko omasta syventävien opintojen projektistaan, rotaatioprojektistaan tai valitsemastaan tieteellisestä artikkelista. Opiskelija osallistuu aktiivisesti myös muiden tekemien posterien esittelyyn ja palautteen antamiseen.

Sisältö

Aloitusluento posterin tekemisen periaatteista kouluttajan pitämänä.
Sen jälkeen posteritapahtuma, johon jokainen opiskelija tekee posterin ja osallistuu muiden opiskelijoiden tekemien esitysten kuunteluun ja arviointiin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet