Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Lukukausi IV
PGS_1471 Väitöskirjani vaiheet: seuranta ja loppuvaiheet 1–2 op
Vastuutaho
PGE-yksikkö/lääketiet.tdk
Vastuuhenkilö
Koordinaattori Eeva Rainio

Yleiskuvaus

Väitöskirjani vaiheet on Turun Bionet-verkoston järjestämä seminaarisarja, jossa perehdytään väitöskirjatyön aloittamiseen, sen tekemiseen ja loppuvaiheeseen liittyviin asioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään, mitä hyvä apurahahakemus sisältää, saa ohjeita artikkelin kirjoitukseen, osaa hoitaa väitöskirjan valmistumisen loppuvaiheet ja väitöksen.

Sisältö

Kukin seminaaripäivä koostuu eri aihepiireihin liittyvistä luennoista, jotka vaihtelevat lukukausittain. Väitöskirjani seuranta ja loppuvaiheest luennoilla voidaan käsitellä esim. apurahojen hakua, artikkelien ja väitöskirjan kirjoittamisprosessia, väitöskirjan valmistumiseen liittyviä hallinnollisia yksityiskohtia, väitöstilaisuutta, karonkkaa ym.
Seminaareihin liittyy myös ennakkotehtäviä, esim. tutkimussuunnitelman laatiminen, väitökseen osallistuminen.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Seminaari
  • englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet