Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN1755 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Professori Outi Paloposki, lehtori Marianna Sunnari.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittää tutkimuksen perusvalmiuksia, rajaa tutkimuskysymyksen ja hakee siihen vastauksia, tuntee aikaisemman tutkimuksen, hallitsee aiheen vaatimat menetelmät ja tieteellisen viestinnän taidot.

Sisältö

Itsenäisen tutkielman laatiminen. Arvioinnissa otetaan huomioon tutkimuskysymyksen hahmottaminen, taustan tuntemus ja aikaisemman tutkimuksen hyödyntäminen, aineiston muodostaminen ja menetelmien soveltuvuus, tulosten tulkinta ja suhteuttaminen alan tutkimustietoon sekä raportoinnin selkeys, tyyli ja kieliasu. Arvioinnista tarkemmin tiedekunnan intranet-sivuilla:

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu säännöllinen ohjaustapaamisissa käynti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos