Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4057 S10. Literary Theory 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Elina Valovirta
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
120 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Mielellään mukaan lukien englantilaisen filologian aineopinnot. Proseminaari tai vähintään kaksi optiota suoritettu kirjallisuudentutkimuksen alalta.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on yleiskuva kirjallisuudentutkimuksen ja kirjallisuusteorian pääsuuntauksista ja käsitys niiden välisistä yhteyksistä.

Sisältö

Kirjallisuudentutkimuksen ja kirjallisuusteorian keskeiset suuntaukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetusta 2 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Luentojen lisäksi opiskelija lukee teoreettista taustakirjallisuutta ja yhden romaanin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Linjojen johdantokurssit (Englannin kieli)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos