Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF4005 S5. Language and Discourse Research Methods 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englantilainen filologia
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Attila Krizsán
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Theories of Language and Discourse -kurssin tenttisuorituksen perusteella valitaan metodologiakurssille korkeintaan 14 opiskelijaa. S4:n lisäksi on englannin kielen aineopinnoista oltava loppumerkintä kurssia aloitettaessa.

Osaamistavoitteet

-Opiskelijalla on käytännön kokemusta diskurssianalyysissä yleisesti käytettävistä tutkimusmenetelmistä, joilla on relevanssia myös sosio- ja yleislingvistisessä tutkimuksessa.
-Opiskelija on tutustunut yleisimpien tutkimusmenetelmien etuihin ja haittoihin erilaisia tutkimuskysymyksiä ratkottaessa sekä suhteessa omaan tutkimustyyliinsä ja temperamenttiinsa.
-Opiskelija tuntee tilastollisten tutkimusmenetelmien perusteet.
-Opiskelija on harjoitellut tutkimusaineiston koostamista ja tutkimuskirjallisuuden hakemista useammalla kuin yhdellä kielitieteen alueella; opiskelija on tutustunut omassa ja muissa oppiaineissa kielitieteellisistä aiheista viime aikoina kirjoitettuihin pro gradu -tutkielmiin.

Sisältö

-Perehtyminen diskurssianalyysissa käytettäviin menetelmiin (esim. tilastolliset menetelmät, korpuslingvistiikka, kriittinen diskurssintutkimus)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t

Opetusta 4 h/vko.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos