Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1001 Spoken English 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Pekka Lintunen, yliopistonlehtori Justin Parks, yliopisto-opettaja Ira Hansen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
P2. English Phonetics ja Fonetiikan perusteet (Basic Phonetics) tulee olla suoritettu tai aloitettu.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija on parantanut englannin kielen ääntämistään sekä puheensa rytmiä ja sujuvuutta lähtötasoonsa verrattuna.
-Opiskelija hallitsee englannin standardimallin äännejärjestelmän ja transkription.
-Opiskelija osaa arvioida omaa ja toisten ääntämistä.
-Opiskelija pystyy tunnistamaan englannin äänteet

Sisältö

Englannin ääntämisen teoria ja käytäntö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 28 t 0 t

Syyslukukaudella: harjoitukset 2 h/vko periodeissa I-II.
Kevätlukukaudella: harjoitukset 2 h/vko periodeissa III-IV.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Suullinen tentti
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Ennen syyslukukauden opetuksen alkua ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään alkutestaus, johon pitää osallistua ennen kurssin aloittamista. Spoken English -kurssin lopuksi opiskelijat suorittavat Pronunciation Active -testin, josta opettajankoulutukseen hakevien on saatava vähintään arvosana 3.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. The Spoken Word (Englannin kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos