Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1002 English Phonetics 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Pekka Lintunen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Fonetiikan perusteet (Basic Phonetics) -kurssi suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee englannin standardimallin äännejärjestelmän ja sen IPA:n mukaisen kuvauksen.
-Opiskelija tuntee englannin sanapainon, puherytmin ja intonaation perusasiat.
-Opiskelija osaa verrata suomen ja englannin äännejärjestelmiä.
-Opiskelija tuntee fonetiikan ja fonologian keskeisen käsitteistön.

Sisältö

Tutustuminen englannin äännejärjestelmään ja sen kuvaukseen. Fonetiikan ja fonologian keskeinen käsitteistö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Opetusta 2 h/vko.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Poikkeustapauksessa opintojakson voi suorittaa itsenäisesti kirjatenttinä laitostentissä; tentittävät teokset ja tenttipäivät ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1. The Spoken Word (Englannin kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos