Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1004 Cross-Cultural Communication 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja David Bergen, yliopisto-opettaja Damon Tringham.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hallitsee kulttuurienvälisen viestinnän peruskysymykset
- tunnistaa tavallisimmat kulttuuri- ja kielieroista johtuvat viestintäongelmat kieliparissa suomi-englanti sekä Suomen, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kulttuurien välillä ja osaa hakea ja esittää niihin ratkaisuja
- osaa selittää muiden kulttuurien edustajille englanniksi suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä ilmiöitä ja instituutioita.

Sisältö

Suomen- ja englanninkielisen kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin tutustuttaminen, kulttuurienvälisen viestinnän ongelmien tunnistaminen sekä ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen ja analysointi. Suomenkielisten tekstien ja niiden käännösten analysointi, suomenkielisten tekstien referointi ja kääntäminen englanniksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Ryhmätyöskentely 38 t 0 t

Harjoitukset 2 h/vko + työskentely opiskelijaryhmissä 2-4h/vko. Kurssi kestää 2 periodia: I-II tai III-IV.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

1 kirjallinen tentti toisen periodin lopussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos