Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1007 Introduction to Linguistics 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Susanna Mäkinen

Osaamistavoitteet

-Opiskelijalla on perusvalmiudet kielitieteelliseen ajatteluun ja päättelyyn sekä kielitieteellisen tiedon kriittiseen analysointiin.
-Opiskelija tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet.
-Opiskelija ymmärtää englannin kielen nykyisen aseman maailmankielenä.

Sisältö

Johdatus kielitieteen peruskäsitteisiin, kielitieteelliseen ajatteluun, lingvistiikan luonteeseen tieteenä ja englannin kielen asemaan nykymaailmassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opetusta 2 h/vko.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos