Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T3 Biolääketiede
BIOT1502 Bioetiikka 2 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Launis, kliininen laitos (veikko.launis@utu.fi)

Osaamistavoitteet

Perehdytään biotieteellisen tutkimuksen ja bioteknologian eettisiin kysymyksiin ja
ongelmakohtiin.

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelijan tulee ymmärtää bioeettisten kysymysten
luonne, osata esittää bioetiikan ongelmiin perusteltuja ratkaisuja sekä hankkia tietoa,
joka tukee bioetiikan ongelmien käsittelyä.

Sisältö

Sisältönä ovat bioetiikan eettiset periaatteet ja ongelmanratkaisu, esimerkkitapausten käsittely
pienryhmissä, itsenäinen kirjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 4 t 0 t

Luentoja 10 tuntia, harjoitustöitä 2-4 tuntia
Itsenäisen esseen laatiminen, oppimispäiväkirjat

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Esseen ja oppimispäiväkirjojen hyväksyminen

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Esseen ja oppimispäiväkirjojen hyväksyminen

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Medica -portaalissa oleva materiaali
Erikseen ilmoitettava oheiskirjallisuus

Lisätietoja

Opintojakso voidaan tarvittaessa pitää englanninkielellä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development