Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T3 Biolääketiede
BIOT1504 Biostatistiikka ja koesuunnittelu 4 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Biostatistikko Eliisa Löyttyniemi, Biostatistiikka, Kliininen laitos ja Professori Mika Scheinin, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Biostatistiikan perusteet, hypoteesitestauksen ajattelumalli ja tieteellisen johtopäätöksen tekeminen tutkimusaineiston perusteella.
Lisäksi opintojakson suorittanut on selvillä kokeiden suunnittelun perusperiaatteista sekä suunnittelun merkityksestä tutkimusten tulosten kannalta ja hyvistä raportointitavoista.

Sisältö

Biostatistiikan perusmenetelmät ja koesuunnittelun perusperiaatteet.

Toteutustavat

Luennot, mikroluokassa toteutettavat harjoitukset ja harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitusten suoritus ja hyväksytty harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen ja harjoitusten materiaali sekä mahdollisesti oheiskirjallisuus.

Lisätietoja

Harjoitustyöt ovat 100% pakollisia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development