Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T3 Biolääketiede
FALL1303 Neurobiologia 6 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Lääkekehityksen professori Markku Koulu (mkoulu@utu.fi), Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijoille perustiedot neuronien rakenteesta ja sähköfysiologisista ominaisuuksista, neuroanatomiasta, välittäjäaineradoista ja -mekanismeista sekä keskushermoston fysiologisista toiminnoista. Lisäksi opiskelijat tutustuvat yleisimpiin keskushermoston sairauksiin ja niiden patofysiologisiin mekanismeihin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelijan tulee osata hermoston rakenteen, toiminnan ja säätelymekanismien pääpiirteet, tietää neuroniverkkojen kommunikaation perusteet ja ymmärtää yleisimpien hermoston sairauksien patofysiologisia mekanismeja ja kliinisiä oireita.

Sisältö

Hermoston makroskooppinen rakenne, neuronien signalointi (sähköfysiologia, ionikanavat, transportterimekanismit, synaptinen viestintä, välittäjäaineet, reseptorit ja toisiolähetit, neuroniverkot), sensorinen hermosto, motorinen hermosto, hermoston plastisuus, uni- ja valvetilan säätely, vuorokausirytmit, tunteiden säätely, seksuaalisuus, muisti ja oppiminen, stressimekanismit, hermoston sairaudet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 70 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 30 t 0 t

Luennot (35 x 2= 70 t), laboratoriotyöskentelynä jyrsijöiden aivojen dissektio ja jääleikkeiden valmistus kryostaatilla, ihmisen aivojen rakenne (leikkaus demonstraationa ja video) (yhteensä 30 t), ryhmätyöt (3 x 2 t), omatoimista opiskelua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen loppukuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali, laboratoriokurssilla jaettava materiaali

Oppikirja: Purves ym (toim): Neuroscience 5. painos, 2012,

Sinauer Associates Inc, Massachusetts, USA), soveltuvin osin. 

Luentomateriaali, laboratoriokurssilla jaettava materiaali

Oppikirja: Purves ym (toim): Neuroscience 5. painos, 2012,

Sinauer Associates Inc, Massachusetts, USA), soveltuvin osin.

Lisätietoja

Opintojakson aikana opitaan neurobiologian englanninkielinen sanasto ja terminologia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development