Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » T3 Biolääketiede
BIOT1601 Biomateriaalitieteen perusteet 2 op
Vastuutaho
Biolääketiede
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Vallittu ja laboratoriopäällikkö Lippo Lassila (lippo.lassila@utu.fi) , Hammaslääketieteen laitos

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulee
- osata: biomateriaalien luokittelu, peruskoostumukset ja käyttökohteet
- tietää: materiaaleihin kohdistuvat biologiset ja mekaaniset vaatimukset
- ymmärtää: materiaalien tarjoamat mahdollisuudet nykyaikaisessa rekonstruktiivisessa ja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalla yleiskuva eri biomateriaaleista, niiden ominaisuuksista
ja käyttökohteista regeneratiivisessa ja rekonstruktiivisessa lääketieteessä
ja hammaslääketieteessä. Opintojaksossa selvitetään biomateriaalitieteen peruskäsitteistöä,
bioyhteensopivuutta sekä biomateriaaleilta edellytettäviä ominaisuuksia.

Opiskelijan tulee
-- osata: biomateriaalien luokittelu, peruskoostumukset ja käyttökohteet
-- tietää: materiaaleihin kohdistuvat biologiset ja mekaaniset vaatimukset
-- ymmärtää: materiaalien tarjoamat mahdollisuudet nykyaikaisessa rekonstruktiivisessa
ja regeneratiivisessa lääketieteessä ja hammaslääketieteessä.

Sisältö

Bioyhteensopivuus, biomateriaalien päätyypit: metallit, bioaktiiviset lasit, keraamit, polymeerit, komposiitit sekä kudosten ja biomateriaalien vuorovaikutus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luennot, harjoitustyö ja lopputentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Loppukuulustelu (0-5).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet. Soveltuvin osin: Santorius; Biotieteiden fysiikka, P. Holmberg, J.
Perkkiö, E. Hiltunen ISBN: 951-0-26523-3 (WSOY, WS Bookwell, Porvoo 2002).

Lisätietoja

Opintojakson opetusmateriaali on osittain englanninkielistä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development