Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL1006 Aspects of Narrative Fiction and Poetry 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Ira Hansen

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee kirjallisuudentutkimuksen perusterminologian ja tunnistaa kertomakirjallisuuden yleisimmät rakenteet.
-Opiskelija tunnistaa englanninkielisen runouden keskeiset muodot.
-Opiskelijalla on perusvalmiudet kaunokirjallisuuden kriittiseen lukemiseen ja analysointiin.

Sisältö

Johdatus englanninkieliseen kirjallisuuteen ja kirjallisuudentutkimuksen perusterminologiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely 14 t 0 t

Opetusta 2 h/vko. Lisäksi työskentely opiskelijaryhmissä 1 h/vko. Kurssi kestää 2 periodia.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Essee
  • englanniksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Kurssiin kuuluu yksi, n. 1000 sanan essee.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukemisto on saatavilla kirjastosta. Tarkemmat tiedot annetaan kurssin yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos