Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2001 Lääketieteellinen latina 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
FM, Veli-Matti Rissanen, Klassisten kielten laitos.

Osaamistavoitteet

Valmiudet lääketieteellisen latinan, erityisesti anatomian (mm. tuki- ja liikuntaelimistön)
ja diagnostiikan määritysten omaksumiseen. Kurssilla tutustutaan termistön kielelliseen
rakenteeseen, latinan substantiivien ja adjektiivien taivutukseen sekä johdannaissanojen
muodostamisperiaatteisiin.

Sisältö

Tieteellisen latinan ja lääketieteen latinan ääntäminen. Substantiivin ja adjektiivin taivutus.
Adjektiivi- ja genetiiviattribuutti. Anatomian ja diagnostiikan määritykset. Johdannaisten
muodostaminen/johdannaistyypit. Anatomian perussanastoa.

Toteutustavat

Luentoja 20 t, yksinkertaisia luennolla/itsenäisesti tehtäviä harjoituksia yhteensä n. 10 t.
Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä, mikäli ilmoittautuneita vähintään 50.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin (mm. 1–2 pakollista harjoitusta, joiden suorittaminen edellytyksenä osallistua tenttiin) ja sisältöä koskeva hyväksytty tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Alle 1:n jäävä suoritus on hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintomoniste lunastetaan opettajalta kurssin alussa.

Lisätietoja

Tarkemmat ohjeet C1-valinnaisinfon yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet