Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3554 JOHDATUS TODENNÄKÖISYYSLASKENTAAN JA TILASTOTIETEESEEN 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Stefan Emet
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteet ja -tulokset ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Perehdytään todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen alkeisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. todennäköisyys, kombinatoriikka, ehdollinen todennäköisyys, satunnaismuuttujat, odotusarvo, varianssi, korrelaatio, tärkeimmät jakaumat, keskeinen raja-arvolause, parametrien estimointi, hypoteesien testaus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi ei sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojakson TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssin kanssa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Demonstraatiot Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste.

Lisätietoja

Kurssi antaa riittävät pohjatiedot tilastotieteen perusopintojen suorittamiseen. Opiskelijoiden, jotka aikovat suorittaa tilastotieteestä aineopinnot tai lisää opintoja todennäköisyyslaskennasta on suoritettava Todennäköisyyslaskennan peruskurssi.
Kurssi ei siis sovellu samaan opintokokonaisuuteen tai tutkintoon opintojakson TILM3553 Todennäköisyyslaskennan peruskurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede