Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS5006 Fysiikan peruskurssi 4 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Pekka Malmi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Sivuaineopiskelijoille suunnattu kurssi, joka on suurelta osin lukion fysiikan kertausta.

Osaamistavoitteet

Valmiudet analysoida valonsäteen käyttäytymistä, kun se kohtaa optisen rajapinnan tai esteen. Tutustua modernin fysiikan ilmiöihin ja käsitteisiin. Ymmärtää eristeen, puolijohteen ja johteen erot. Ymmärtää seostuksen merkitys puolijohteessa. Ymmärtää pn-rajapinnalla tapahtuvia ilmiöitä. Valmius analysoida ydinreaktioita. Valmius laskea säteilyannoksia.

Sisältö

Valon eteneminen väliaineessa, taittumislaki, kokonaisheijastus, polarisaatio, interferenssi, diffraktio, Huygenssin periaate, erikoinen suhteellisuusteoria, valosähköinen ilmiö, Bohrin atomimalli, vetyatomin viivaspektri, röntgensäteiden tuottaminen, Compton-sironta, mustan kappaleen säteily, hiukkasten aaltoluonne, moderni atomimalli, tiiviin aineen vyörakenne, puolijohteet, radioaktiivisuus, säteilyn biologiset vaikutukset, ydinreaktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

H.D.Young & R.A. Freedman: University Physics, 11th ed., Addison-Wesley, 2004. Kurssiin liittyy myös moniste.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet