Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1059 Tietotekniikan perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ja ymmärtää tietotekniikan peruskäsitteet, perusperiaatteet ja tietoteknisten järjestelmien teknologisen pohjan sekä ymmärtää eri teknologisten sisältöjen liittymisen toisiinsa muodostaen itselleen kokonaiskuvan tietotekniikasta.

Sisältö

Tiedon esittäminen, käsittely ja siirtäminen. Algoritmit. Tietoteknisten järjestelmien teknologinen pohja. Ohjelman toiminta ja suorittaminen. Mikroprosessorit ja oheislaitteet. Tiedonsiirtoteknologia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet