Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1064 Tietoyhteiskunta ja kyberturvallisuus 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tekniikan kehityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia, informaatioteknologian ja tietoyhteiskunnan peruskäsitteitä ja periaatteita sekä näiden asioiden riippuvuussuhteita. Opiskelija ymmärtää IT-alan tärkeimpiä kehitystrendejä ja niiden vaikutuksia teknisten sisältöalueiden ja oman osaamisen kehitykseen. Ymmärtää kyberturvallisuuden peruskäsitteet ja periaatteet sekä tämän roolin ja merkityksen yhteiskunnassa.Ymmärtää keskeiset tietoturvariskit ja tiedostaa tietoturvalliset tavat toimia opiskelussa ja tietoyhteiskunnassa. Oppii hankkimaan, arvioimaan ja käsittelemään kriittisesti tarvitsemaansa informaatiota sekä yhdessä muiden kanssa tuottamaan tästä uutta tietoa.

Sisältö

Informaatioteknologian ja tietoyhteiskunnan peruskäsitteitä ja periaatteita. Tietotekniikan kehityksen keskeisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Informaatioteknologian keskeisiä kehitystrendejä. Kyberturvallisuus. Tietoturva ja ihminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ryhmäkeskustelut. Ryhmätyönä tuotettava oppimispäiväkirja. Yksilötehtävät. Sähköinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet