Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5101 Kemian perusteet 8 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Päivi Poijärvi-Virta

Osaamistavoitteet

Kemian perusteet -kurssin tavoitteena on opettaa yleisen, analyyttisen ja epäorgaanisen kemian perusasiat. Kurssin jälkeen opiskelija osaa nimetä systemaattisesti yksinkertaiset epäorgaaniset yhdisteet, ymmärtää kemiallisen kaavan ja reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen ja on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen, osaa käsitellä kaasu- ja liuostasapainoja ja niiden sovelluksia ja on perehtynyt alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä metallien yksinkertaisiin sidos- ja pakkautumismalleihin. Osaamisen toteutumista tarkastellaan laskuharjoituksissa, joissa sovelletaan opetettuja asioita käytännössä.

Sisältö

Kemian peruskäsitteet, epäorgaanisten yhdisteiden nimistö, kemiallisten ilmiöiden lainalaisuudet, kemialliset sidokset, pääryhmien alkuaineet ja niiden tärkeimpien yhdisteiden ominaisuudet ja tyypillisimmät reaktiot, perustiedot kaasu- ja liuostasapainoista ja niiden sovelluksista, heikot vuorovaikutukset sekä metallien yksinkertaiset sidos- ja pakkautumismallit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 68 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Demonstraatiot (10h) ovat pakolliset pääaineopiskelijoille ja yksi vapaaehtoinen ryhmä sivuaineopiskelijoille.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kurssin voi suorittaa kahdella välikokeella (yhden kerran) tai kokonaistentillä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste: Chemical Principles, 6. tai 7. painos, Brooks/Cole, soveltuvin osin.

2. Moodlessa jaettava luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet