Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5104 Kemian perusharjoitustyöt I ja työturvallisuus 4 op

Osaamistavoitteet

Kurssiin kuuluvien työturvallisuusluentojen tavoitteena on antaa tietoja, joita turvallinen työskentely laboratoriossa edellyttää. Harjoitustyöjakson tavoitteena on laboratoriotyön perusmenetelmien opettaminen ja samalla kemiallisten perusilmiöiden kokeellinen havainnollistaminen. Ohjatuissa ryhmätöissä opiskelija oppii käyttämään kemian perustyövälineitä ja yksinkertaisia laboratoriolaitteita, oppii hallitsemaan painoanalyysin perusteet sekä liuoskemiaan liittyvän analytiikan perusteet. Analyyttisiä taitoja käytetään hyväksi tutustuttaessa kemian yleisiin ilmiöihin. Harjoitustöihin osallistumisen edellytys on, että opiskelija on aktiivisesti mukana Kemian perusteet -jakson luennoilla ja demonstraatioissa tai on jo aikaisemmin suorittanut kyseisen opintojakson.

Sisältö

Työturvallisuusluennoilla annetaan valmius turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn: laboratorio- ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, laboratoriossa esiintyvät vaarat ja niiden torjuminen, henkilökohtainen suojautuminen, laboratoriojätteiden oikea käsittely, toiminta vahinkotilanteessa. Harjoitustyöosiossa tutustutaan mitta- ja painoanalyyttisten ja muiden perusharjoitustöiden kautta laboratorion perustyövälineisiin ja -työmenetelmiin sekä keskeisiin yleisen kemian ilmiöihin: punnitseminen, liuosten valmistaminen, stoikiometria ja sen käyttö analytiikassa, titrauskäyrä, puskurisysteemit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

laboratorioharjoitustöitä 7 x 5 h
Työturvallisuusluennoilla läsnäolopakko.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aktiivinen harjoitustöihin osallistuminen. Kirjalliset kuulustelut sekä työturvallisuusluennoista että harjoitustöistä

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Loppukuulustelut hyväksytty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste, harjoitustyömoniste

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka syksy.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet