Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEMI5105 Kemian perusharjoitustyöt II 5 op
Vastuutaho
Kemia
Vastuuhenkilö
Helmi Neuvonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
KEMI5104 harjoitustyöt oltava tehtynä hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Harjoitustyökurssi lisää opiskelijan taitoja kemiallisten perustyömenetelmien osalta ja opettaa samalla häntä ymmärtämään epäorgaanisia ja orgaanisia reaktioita sekä fysikaalisen kemian aihepiiriin kuuluvia ilmiöitä kokeellisen työskentelyn kautta. Työt tehdään ohjattuina ryhmätöinä. Kurssi täydentää Kemian perusharjoitustyöt I -kurssia, joka onkin suoritettava ennen tätä työkurssia. Riittävien pohjatietojen takaamiseksi harjoitustyökurssille osallistumisen edellytyksenä on Kemian perusteet opintojakson luentojen kuuntelu edeltävänä lukukautena sekä orgaanisen kemian ja fysikaalisen kemian perusopintojaksoihin osallistuminen saman lukukauden aikana tai kyseisten opintojaksojen aikaisempi suorittaminen.

Sisältö

Yleiseen, epäorgaaniseen, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan liittyviä harjoitustöitä: epäorgaanista liuosanalytiikkaa, kemiallinen tasapaino, kompleksometria, liukoisuus, kromatografia, orgaanisia synteesejä, joiden avulla opitaan orgaanisen kemian perustyömenetelmiä, kalorimetriaan, elektrolyyttiliuosten ominaisuuksiin, sähkökemiaan ja kemialliseen kinetiikkaan liittyviä töitä.

Toteutustavat

Laboratorioharjoitustöitä 12 x 5 h

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Aktiivinen harjoitustöihin osallistuminen. Kirjallinen kuulustelu

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Loppukuulustelu hyväksytty

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoitustyömoniste

Lisätietoja

Kurssi järjestetään joka kevät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kemian laitos
Biokemian laitos
Kemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kemian laitos
Opintokokonaisuudet