Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0056 Immunomäärityksen kehittäminen 5 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opiskelija tutustuu harjoittelemalla laboratorioympäristöön biotekniikan osastolla.

Osaamistavoitteet

Työn tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva fermentoimalla tuottamisesta, down-stream tekniikoista ja immunomäärityksestä. Myös automatisointiin (HTS) tutustutaan.

Sisältö

Opiskelija tuottaa pienryhmässä fermentoimalla vasta-ainetta. Tuoton jälkeen ryhmä puhdistaa vasta-aineensa. Puhdistettu vasta-aine leimataan europium-kelaatilla ja lopuksi leimattua vasta-ainetta käytetään immunomäärityksessä, joka myös suoritetaan automaattisella robottialustalla.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opiskelijan tulee palauttaa jokaisesta suorittamistaan osatyöstä oma artikkelimuotoinen työselostus. Opiskelijan on ryhmänsä kanssa esitettävä työstään saamansa tulokset konferenssimuotoisessa tilaisuudessa. Kurssin lopuksi järjestetään tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointiin vaikuttaa: tentin tulos, esitysten taso, työselostukset, vertaispalaute ja palaute ohjaajalta.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali on saatavissa ennen kurssin alkua pidettävässä alkupalaverissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet