Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1704 A3.2c. Feministinen kirjallisuudentutkimus ja queer-tutkimus 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Hyttinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia syventämään tutkielman tekoon ja muuhun tutkimukseen liittyvää teoreettista ongelmanasettelukykyä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimukseen, joka ottaa huomioon sekä kirjallisuusinstituution että yksittäisten teosten sukupuolittuneisuuden.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Felski, Literature after Feminism (s. 1 - 93); Malmio, "Sukupuoli, yhteiskunta, valta, kirjallisuus: feministisen kirjallisuudentutkimuksen sosiologisuus" teoksessa Ruohonen et al. (toim.), Paluu maailmaan. Kirjallisten tekstien sosiologiaa (s. 183 - 217); Rojola, "Sukupuolieron lukeminen" teoksessa Liljeström (toim.), Feministinen tietäminen (s. 25 - 43); Kekki (toim.), Pervot pidot (s. 13 - 45); Carlson, "Queer-lukemisen ehdoista" teoksessa Kurikka et al. (toim.), Kertomuksen luonto (s. 239 - 249); Ilmonen, "Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä. Pohdintoja postkoloniaalisen ja intersektionaalisen seksuaalisuudentutkimuksen lähtökohdista ja keskeisistä kysymyksistä." SQS 2/2011 (s. 1 - 16) (http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_11/sqs22011ilmonen.pdf).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3.2. Teoriat ja metodit (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma