Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1708 A3.2f. Tekijyys ja lukijuus 3 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Pynttäri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Oppia syventämään tutkielman tekoon ja muuhun tutkimukseen liittyvää teoreettista ongelmanasettelukykyä.

Sisältö

Opiskelija paneutuu kirjallisuudentutkimukseen, jossa huomioidaan tekijä ja lukija osana tutkimusprosessia. Tällöin perehdytään tekijätutkimuksen muutoksiin ja nykyisiin kysymyksenasetteluihin sekä lukemisprosessin erilaisiin ilmiöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentin ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikkonen, "Lukeminen tulkintana" teoksessa Alanko & Käkelä-Puumala (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (s. 64 - 90); Vainikkala, "Lukupintoja". Aukkojen ja murtumien teoriaa" teoksessa Oja, Ahvenjärvi, Jokinen & Männikkö (toim.), Rappauksia - esseitä kirjallisuudentutkimuksesta (s. 15 - 37); Kurikka & Pynttäri (toim.), Tekijyyden tekstit (s. 15 - 58, 107 - 152, 275 - 302).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A3.2. Teoriat ja metodit (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma