Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Biolääketieteen laitos » Valinnaisopinnot
BIVI1008 Kliininen virologia 2 op
Vastuutaho
Bakteerioppi, immunologia ja virologia
Vastuuhenkilö
Dosentti Sisko Tauriainen, Virusoppi
Edeltävät opinnot
Mikrobeilta puolustautuminen -opintokokonaisuuden tai vastaavan virologian/mikrobiologian perusopintojakson antamat tiedot.

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat kliinisen virologian keskeisiin kysymyksiin, etenkin virustautien diagnostiikkaan, ehkäisyyn ja hoitoon.

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tiedot kliinisesti keskeisiin virusryhmiin kuuluvista viruksista sekä niiden aiheuttamista taudeista ja taudinkuvasta. Opiskelija ymmärtää virustautien spesifisen diagnostiikan periaatteet ja menetelmät sekä viruslääkehoidon periaatteet. Opiskelija osaa tunnistaa kliinisesti merkittävät virusinfektiot. Opiskelija tuntee uudenaikaisen virustunnistuksen strategiat ja virustautien ennaltaehkäisyn periaatteet.

Sisältö

Noin 10 luentoa, mm. seuraavista aihepiireistä: gastroenteriittien virologia, HIV, hengitystieinfektiot, virushepatiitit, virustautien lääkehoito ja diagnostiikka, virusrokotteet, erityispotilasryhmien virusinfektiot.


Opintojaksolla käsitellään kansainvälisen liikkuvuuden ja matkailun virologisia kysymyksiä

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat, luonnontieteiden sivuaineopiskelijat, terveyden biotieteiden opiskelijat

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Luennot: osallistumisaktiivisuus ja palaute.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

3. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhempi ajankohta.
Pidetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S, Vaara M. (toim.): Mikrobiologia ja infektiosairaudet, osat 1 ja 3, 1. painos. Kustannus Oy Duodecim, 2010 ja 2011.

Luentomateriaali.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development