Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Valinnaisopinnot
KATT1505 Klinikkahallinnon harjoittelu 2 op
Vastuuhenkilö
Ylilääkärit kullakin erikoisalalla, koordinointi kansanterveystiede

Yleiskuvaus

Kurssille otetaan kerrallaan yksi opiskelija erikoisalaa kohden. Opiskelijan on mahdollista osallistua klinikkameetingeihin ainakin gynekologian, kirurgian, lastentautien tai sisätautien klinikoissa. Kunkin klinikan ylilääkäri valitsee opiskelijat ja sopii opiskelijoiden kanssa ne ajankohdat jolloin opiskelija voi klinikkameetingeihin osallistua.

Osaamistavoitteet

Antaa kokonaiskäsitys klinikan toiminnan hallinnollisista rutiineista ja johtamiskäytännöistä.
Opiskelijalle muodostuu selkeä kuva erikoissairaanhoidon kliinisen työn hallinnosta klinikkatasolla.

Sisältö

Klinikkameetinkien seuraaminen 8-10 kertaa ja niissä käsiteltävien hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien asioiden kirjaaminen oppimispäiväkirjaan.

Toteutustavat

Ks. yllä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Klinikkameetinkien seuraaminen 8-10 kertaa ja niissä käsiteltävien hallinnollisten ja johtamiseen liittyvien asioiden kirjaaminen oppimispäiväkirjaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Osallistuminen klinikkameetingeihin. Oppimispäiväkirjan pito ja oppimisen reflektointi siinä. Lopuksi keskustelu ylilääkärin tai tämän valtuuttaman seniorin kanssa oppimispäiväkirjan pohjalta.

Suositellut suoritusajankohdat

Kliinisen vaiheen opintojen aikana, C5-lukukaudelta eteenpäin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

VSSHP Hallintosääntö, pykälät 6-26

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet