Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Valinnaisopinnot
SISÄ6065 Sisätaudit ensiavussa 1 op
Vastuuhenkilö
Prof. Markus Juonala
Edeltävät opinnot
C6-sisätautikurssin ensimmäinen välitentti on oltava suoritettu.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä ja osaamista akuuttien sisätautipotilaiden hoidosta.

Sisältö

Kirjallisten tehtävien tekemistä etukäteen annetuista potilastapauksista ja tehtävien purkua seminaaritilaisuuksissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 10 t 0 t

Seminaariopetustapahtumat (5 * 2 h) ja lisäksi kirjallisia tehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaariopetustapahtumat (5 * 2 h) ja lisäksi kirjallisia tehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin seminaareihin, tämän lisäksi viimeisellä opetuskerralla järjestetään monivalintakuulustelu.

Suositellut suoritusajankohdat

Aikaisintaan C6-sisätautikurssin ensimmäisen välitentin suorittamisen jälkeen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Akuuttihoito-opas soveltuvin osin.

Lisätietoja

Järjestetään kevätlukukaudella, seminaarit perjantai-iltapäivisin.

Kurssille otetaan enintään 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestylsessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet