Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Valinnaisopinnot
SYNN6223 Lääkärin ja potilaan rooli taiteen kuvaamana 2 op
Vastuuhenkilö
kliininen opettaja Eeva Ekholm, kliininen opettaja Katja Kero

Osaamistavoitteet

Kurssilla käytetään kaunokirjallisuuden, elokuvan ja kuvataiteen keinoja kuvaamaan lääkärin ja potilaan roolia. Tavoitteena on tukea oman ammatillisen identiteetin ja potilaan roolin ymmärtämistä.

Sisältö

Lähiopetuskertoja on yhteensä neljä. Keskustelu kirjallisuuden, elokuvan ja oppilaiden tekemien esitysten pohjalta. Kukin opiskelija hakee kirjallisuudesta, taidenäyttelyistä, konserteista tms. aihealueeseen liittyvän (lääkärin tai potilaan rooli) kokonaisuuden, josta tekee esityksen. Aktiivinen osallistuminen ja ennakkotehtävien tekeminen on edellytyksenä opintopisteiden saamiselle.

Ennakkotehtävänä jaetaan opiskelijoille novellikokoelmasta Kohtalokkaat munat (Mikhail Bulgakov) novelli "Lapsenpäästäjän tulikaste", jonka purku tapahtuu ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Tapaaminen I: Kurssin esittely (kliiniset opettajat Ekholm ja Kero). Ryhmään tutustuminen. Ennakkotehtävän purku: keskustellaan novellin pohjalta heränneistä ajatuksista.
- Opiskelijat valitsevat yhden ehdotetuista kirjoista ja lukee sen kurssin aikana. Kirjan pohjalta keskustelu ja purku tehdään tapaamiskerralla III.
- Annetaan kuvataide-/musiikkitehtävän ohjeistus: opiskelija hakee kirjallisuudesta, taidenäyttelyistä, konserteista tms. aihealueeseen liittyvän (lääkärin tai potilaan rooli) kokonaisuuden/maalauksen/valokuvan/musiikkikappaleen/terapiakeinon (esim. voimauttava valokuvaus, musiikkiterapia tms.), josta tekee pienen esityksen tapaamiskerralle IV ja esittää sen haluamallaan tavalla koko ryhmälle.
Tapaaminen II: Katsotaan yhdessä elokuva, jonka pohjalta keskustellaan.
Tapaaminen III: Keskustelua luettujen kirjojen pohjalta.
Tapaaminen IV: Kuvataide-/musiikkitehtävän purku.

Toteutustavat

Ks. kohta Sisältö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Ks. kohta Sisältö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oma esitys, aktiivisuus.

Suositellut suoritusajankohdat

Järjestetään keväällä. Suositellaan lukukaudesta C5 eteenpäin

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Novellit, kirjat, elokuvat, kuvataide.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu LL-tutkinnon opiskelijoille C3-C12. Suositellaan tehtäväksi lukukaudesta C5 eteenpäin. Opintojaksolle otetaan 4-8 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet