Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Lääketieteelliset oppiaineet » Valinnaisopinnot
MEDV2056 Perinnöllisyyslääketieteen syventävä kurssi 1–2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Minna Kankuri-Tammilehto, Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Biolääketieteen laitos
Edeltävät opinnot
1.-8. lukukauden opintojen suoritukset. Perinnöllisyyslääketieteen kurssi tulee olla suoritettuna.

Yleiskuvaus

Opintojaksolle voidaan ottaa 5 opiskelijaa.

Osaamistavoitteet

- Tutustuminen kliinisen genetiikan yhteen tai useampaan osa-alueeseen (esim. sisätautigenetiikka, silmä- ja korvatautigenetiikka, neurologinen genetiikka, lastentautigenetiikka, syöpägenetiikka)
- Oppia käyttämään laaja-alaisesti tietokantoja tiedonhankinnassa geneettisten kysymyksien ratkaisemiseksi
- Oppia tilaamaan geneettisiä tutkimuksia ulkomaisista laboratorioista
- Geenitesteihin ja sikiödiagnostiikkaan liittyvien eettisten kysymyksien ymmärtäminen

Sisältö

Potilasvastaanotto opetuspoliklinikalla yhdessä kliinisen opettajan kanssa. Siihen kuuluu potilaan kliininen tutkiminen, neuvonta, vastaanottoon liittyvä valmistelutyö (kirjallisuushaku) ja jälkityö (neuvontateksti ja laboratoriotutkimuksien tilaaminen). Lisäksi kliinisen genetiikan kokouksiin osallistuminen.

Opiskelija pääsee syventämään perinnöllisyyslääketieteen kurssilla opittuja tietoja ja taitoja käytännön potilastyössä.Opetus edistää informaatiolukutaitoa ja sisältää eettisten kysymyksien pohdintaa potilastapauskohtaisesti.

Toteutustavat

Potilasvastaanotot ja kokouksiin osallistuminen suunnitellaan yhdessä kliinisen opettajan kanssa. Sisältö räätälöidään opiskelijan valitseman suuntautumisen mukaisesti. Suoritus tapahtuu lokikirjaperiaatteella. Aikataulu voidaan sovittaa opiskelijan muuhun opiskeluun sopivaksi. Potilasvastaanotto järjestetään klo 9 -14. Tavoitteena on, että kurssi suoritetaan huhti-toukokuun tai loka-marraskuun aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Perinnöllisyyslääketieteen kurssi tulee olla suoritettuna. Osallistuminen opetukseen suomeksi.

Lokikirjaan merkityt suoritukset huomioidaan. Kurssi on mahdollista suorittaa 1 - 2 op:n laajuisena.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun lokikirjassa on riittävästi suorituksia 1 - 2 op:en verran. Kurssiin kuuluu kirjallisen tapausselostuksen valmistaminen tai esityksen pitäminen potilastapauksesta.

Suositellut suoritusajankohdat

C9-C10

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali koostuu potilastapauksien valmisteluun liittyvästä kirjallisuudesta. Oppikirjana on New Clinical Genetics 2. ed (A. Read and D Donnai), joka sisältää runsaasti potilastapauksia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet