Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopinnot
LTAU6147 Lastenkirurgia 2 op
Vastuutaho
Lastentautioppi
Vastuuhenkilö
Dosentti Timo Hurme

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy lastenkirurgisen hoidon erityispiirteisiin ohjatuissa ongelmatapausseminaareissa (4h), jotka opiskelijat valmistavat. Aiheina ovat mm. Lasten yleisimmät kirurgiset ongelmat, leikkaussalityöskentely, lastenkirurgi potilaan ja perheen kanssa, päiväkirurgia. Opetusjaksoon sisältyy osallistuminen lastenkirurgian leikkausosaston päivystykseen.

Toteutustavat

Ajankohta: Lastentautiopin kurssin aikana syksyllä ja keväällä

Ilmoittautuminen: lastentautiopin opetushoitajalle lastentautiopin kurssin alussa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria