Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopinnot
LTAU614 Lasten kardiologia 2 op
Vastuutaho
Lastentautioppi
Vastuuhenkilö
Dosentti Henrik Ekblad, Lastentautioppi, Kliininen laitos
Edeltävät opinnot
Lastentautiopin kurssi tulee olla suoritettuna

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yleisimpiin sydänvikoihin ja rytmihäiriöihin.

Sisältö

Opiskelijat osallistuvat viikon ajan lastenkardiologisen poliklinikan toimintaan (potilastyös
-
kentely). Harjoitustyönä opiskelijat perehtyvät kammioväliseinäaukon ja Fallot ́n tetralogi
-
an aiheuttamiin verenkierrollisiin muutoksiin. Lisäksi opiskelijat perehtyvät käsitteeseen yksikammiosydän ja siihen liittyviin erityiskysymyksiin – erityyppiset yksikammiosydämet, yksikammiosydämen verenkierto syntymän jälkeen, yksikammiosydämen leikkausvaiheet

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin päätteeksi pidetään 2x45 min suullinen palaveri, jossa opiskelijat esittelevät harjoitustyön tuloksia.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kardiologiaa lastenlääkäreille
  2. Nuorisokardiologia
  3. Sydänlasten kirja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria