Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopinnot
LTAU6418 Lapsen ravitsemus 2 op
Vastuutaho
Lastentautioppi
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen

Osaamistavoitteet

Laajentaa ja syventää tietoja ja ymmärrystä ravitsemuksen merkityksestä sairauksien riskin ja hoidon kannalta.

Tavoitteena on syventää aiempaa tietämystä terveen lapsen ravitsemuksesta, perehtyä sairauksien ravitsemuksellisiin riskitekijöihin ja selvittää potilastapauksin ravitsemuksen ja ravitsemushoidon merkitystä eräiden sairauksien hoidossa.

Tavoitteet
• Syventää aiempaa tietämystä terveen lapsen ravitsemuksesta
• Tutustua sairauksien ravitsemuksellisiin riskitekijöihin
• Selvittää ravitsemuksen ja ravitsemushoidon merkitystä eräiden sairauksien hoidossa

Sisältö

Ravitsemus lapsipotilaan hoidossa.

Toteutus:
• Kurssin suorittaminen hyväksyttävästi (hylätty/hyväksytty) edellyttää itsenäistä tiedonhakua,
opiskelua ja yhteenvedon laatimista noin kolmesta potilastapauksesta.
• Kurssille voivat osallistua lastentautiopin kurssia suorittavat tai kurssin suorittaneet
lääketieteen opiskelijat. Maksimiosallistujamäärä 15 opiskelijaa.
• Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä
• Tuutoreina kurssilla toimivat Dos., ravitsemusterapeutti Kirsi Laitinen ja Dos., lastentautien
erikoislääkäri, gastroenterologi, Marko Kalliomäki. Tuutorit laativat tehtävät ja arvioivat
palautetut tehtävät.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Valinnaisopetusviikko lastentautiopin kurssin jälkeen keväällä / tarkka ajankohta ilmoitetaan lastentautiopin kurssin alussa

Ilmoittautuminen: lastentautiopin opetushoitajalle lastentautiopin kurssin aikana

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen tiedonhaku, hyväksytty raportti. Ravitsemusterapeutti- ja lääkärituutori arvioivat raportin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Internetin hakukoneiden (esim. PubMed) kautta saatava tieteellinen kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria