Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopinnot
LTAU6300 Lasten onkologia ja hematologia 2 op
Vastuutaho
Lastentautioppi
Vastuuhenkilö
Dosentti Päivi Lähteenmäki, Lastentaudit, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoidon erityispiirteisiin osastolla UC10 sekä seminaarissa. Seminaarin aiheet opiskelijat valmistelevat pienimuotoiseksi esitykseksi viikon päättävään potilasseminaariin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. veri- ja syöpäsairauksien diagnostiikan erityispiirteet näytteenottoineen leikkaussalissa (myös hematologian laboratoriokäynti), solusalpaajahoidot, niiden antaminen, varotoimenpiteet, syöpä ja perhe, pitkäaikaissairaan potilaan myöhäisongelmat.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lastenkurssilla olevat tai sen käyneet.

Toteutustavat

Aktiivinen osallistuminen päivittäin osaston paperi- ja potilaskierroille sekä toimenpiteisiin
osastolla ja leikkaussalissa. Omien potilaiden luuydinnäytteiden katsominen hematologian
laboratoriossa. Seminaariesitelmän valmistelu valitusta syventävästä aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistumisen aktiivisuus, kirjallisen työn toteuttamistapa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Valinnaisviikko syksyllä ja keväällä lastentautiopin kurssin jälkeen / tarkka ajankohta ilmoitetaan lastentautiopin kurssin alussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osastolla jaettava aineisto sekä Duodecimin Veritaudit ja Syöpätaudit –kirjojen lapsia koskeva
osuus

Lisätietoja

5. lukuvuosi tai myöhempi, kurssille otetaan 2-3 opiskelijaa.

Lasten kaikkia syöpätauteja hoidetaan kansainvälisin hoito-ohjelmin, joten jakson aikana saa hyvän käsityksen paitsi suomalaisista myös yleismaailmallisista hoitokäytännöistä.

Ilmoittautuminen: lastentautiopin opetushoitajalle lastentautiopin kurssin alussa

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria