Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Valinnaisopinnot
KIRG6111 Kirurginen patologia 1 op
Vastuutaho
Kirurgia
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jari Sundström, Patologia, Biolääketieteen laitos

Yleiskuvaus

Opintojakso syventää opiskelijoiden ymmärtämystä patologian merkityksestä potilaan hoidon osana.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa näytteen edustavuuden ja lausunnon luotettavuuden välisen yhteyden.

Opiskelijan tulee tietää, että patologin ja kirurgian välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön lisääntyminen on tärkeää.

Opiskelijan tulee ymmärtää ja oppia tulkitsemaan patologin antamaa informaatiota kliinisen päätöksenteon tukena.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu operatiivisen valinnaispolun opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kahteen seminaariin ja omatoimisen tehtävän suoritus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria