Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3624 Geeniteknologian harjoitustyöt 2 op

Osaamistavoitteet

Hallita rekombinantti-DNA -tekniikan perusmenetelmät.

Sisältö

mm. PCR-avusteinen kloonaus, restriktioentsyymien käyttö, ligaatio, agaroosigeelielektroforeesi.

Toteutustavat

Osallistuminen harjoitustöihin ja luennoille, läsnäolo pakollinen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

osallistuminen harjoitustöihin ja luennoille, työselostus

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
kurssin arvosana määräytyy työselostuksen perusteella

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

harjoitustyömoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet