Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0057 Biotekniikan instrumentointi 5 op

Yleiskuvaus

Työ on laboratorioharjoittelua biotekniikan osastolla

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri mittalaitteiden ja instrumenttien käyttötarkoituksen nukleiinihappodiagnostisissa ja in vitro -diagnostisissa sovelluksissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa koota yksinkertaisia detektioalustoja ja ymmärtää niihin vaadittavien komponenttien tehtävät.

Sisältö

Nukleiinihappodiagnostisen mittalaitteen rakentaminen käytännössä ja sen ohjelmointi toimintakuntoiseksi. PCR reaktion suorittaminen rakennetulla laitteella. In vitro -diagnostiseen mittalaitteeseen tutustuminen ja sen optimointi käyttötarkoitukseensa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opiskelijan tulee palauttaa jokaisesta suorittamistaan osatyöstä oma artikkelimuotoinen työselostus. Opiskelijan on ryhmänsä kanssa esitettävä työstään saamansa tulokset konferenssimuotoisessa tilaisuudessa. Kurssin lopuksi järjestetään tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arviointiin vaikuttaa: tentin tulos, esitysten taso, työselostukset, vertaispalaute ja palaute ohjaajalta.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Materiaali on saatavissa ennen kurssin alkua pidettävässä alkupalaverissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet