Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DIBT0058 Puhdastilatyöskentely 2 op
Vastuutaho
Biotekniikka (tekn.ala)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vaaditut kaksi harjoitustyötä tulee olla käytynä, mutta suorituksen ei vielä tarvitse olla rekisterissä.

Yleiskuvaus

Puhdastilatyöskentely käytännössä ja teoriassa

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa toimia puhdastilassa ja ymmärtää eri puhdastilaluokkien väliset erot. Opiskelija myös oppii, miten eukaryoottisoluja kasvatetaan hybridoomasoluissa ja miten niiden avulla tuotetaan proteiineja.

Sisältö

Kurssi koostuu käytännön harjoittelusta eukaryottisolujen kasvatukseen varatussa tilassa. Harjoittelun tarkoituksena on tuottaa haluttua proteiinia ja puhdistaa se. Käytännön harjoituksia puhdastilatyöskentelystä tukee teoreettinen opetus eri puhdastiloista.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu käytännön työskentelyyn ja teoriaopetukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana muodostuu tentistä, jossa käydään läpi käytännön harjoituksen osakokonaisuuksia ja teoria osuuden osia.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet