Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7033 Demonstraatiokurssi 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jaani Tuura
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yhdistää kouluopetuksessa esille tulevaa teoriaa ja siihen kuuluvia havainnollistamiskeinoja. Lisäksi hän kykenee suunnittelemaan demonstraatiokokonaisuuksia annetusta aiheesta. Opiskelija hallitsee tieto- ja viestintäteknologian käytön fysiikan havainnollistamisessa.

Sisältö

Kurssilla suoritetaan ns. pieni demonstraatio, annettuja demonstraatioita ja luentodemonstraatioita sekä demonstraatioita vapaavalintaisesta aiheesta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 20 t 0 t

Seminaaritapaamiset (n. 15h), itsenäinen pienryhmätyöskentely ja luentodemonstraatiot sekä demonstraatioista tehtävät työselostukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaaritapaamiset (n. 20h), itsenäinen pienryhmätyöskentely ja luentodemonstraatiot sekä demonstraatioista tehtävät työselostukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Luennoidaan joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Demonstraatiopajasta löytyvä kirjallinen materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet