Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FFYS7021 Materiaalitieteen karakterisointimenetelmät 4 op
Vastuutaho
Fysiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Leiro
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Oppia seuraavien materiaalitieteessä käytettävien mittaustekniikoiden ja välineiden toiminta ja niiden sovellutukset: ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) ja LEED (Low Energy Electron Diffraction), EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy), STM (Scanning Tunneling Microscopy), Sputraus.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan yllämainittujen menetelmien käyttöön materiaalitieteen tutkimuksessa (pitoisuusanalyysi, syvyysprofilointi). Suoritetaan ESCA -mittauksia ja syvyysprofilointia sputraamalla sekä analysoidaan saadut tulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Laskuharjoitukset 12 h ja laitedemot 8 h.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi

Hyväksyttävästi suoritettu laboratoriotyöskentely (oppimispäiväkirja)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

J.C. Vickermann (ed.): Surface Analysis - The Principal Techniques (Wiley & Sons, 1997),

Luentomoniste

Lisätietoja

Ei kelpaa samaan tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kurssin SFYS4429 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät II kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Kemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Opintokokonaisuudet